คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ปี 2556

  โครงการ open house
 
 
 
 
 
 
 
 
  ทอดกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างพระประธานวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 56 จ.มหาสารคาม
  การปฎิบัติธรรมสร้างเป็นพุทธบูชา ณ วัดบางขันแตก 8 ม.ค. 57
  โครงการศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาภาษอังกฤษ 7 ก.ย. 56
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 16-17 ก.พ. 57 จ.ชลบุรี
  ฟังสวดอภิธรรม พระญาณสังวรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร
  พิธีเลี้ยงรับร้องแสดงความยินดีบัญฑิตคณะศิลปศาสตร์
  โครงการวันเด้กแห่งชาติ ครั้งที่ 6 11 ม.ค. 57
  พิธีรดน้ำดำหัวขอพรคณบดีประเภณีสงกรานตร์ไทย 11 เม.ย. 57
  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐาน
  โครงการเปิดกีฬาไทรทองเกมส์
  โครงการเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า