ภาพกิจกรรมศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ. ปี 2554 

 
แต่งกายผ้าไทย
 
 
 
 
 
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม