วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับ ที่ 1 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับ ที่ 2

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย