เทคโนโลยีสื่อการเรียนใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการสอน

พร้อมสำหรับการพัฒนาสื่อการเรียนในปัจจุบันที่ต้องยกระดับการสอน ให้มีคุณภาพและน่าสนใจมากขึ้น รองรับการเขียนกระดานได้ตามปกติ และสามารถซ้อนภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือแท็ปแล็ตเพื่อความสะดวกในการพัฒนาสื่อได้เต็มประสิทธิภาพ

http://learningboard.sau.ac.th
Copyright © Southeast Asia University