โครงการปันน้ำใจสู่น้อง
โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี อ.บางจาน จ.เพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2552


นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นปี 49


   
คัดทำความสะอาดพื้น
คัดแยกกองหนังสือ
คัดแยกหนังสือ
จัดเตรียมสิ่งของแจกน้องๆ
ช่วยกันทาสีห้องสมุด
ช่วยกันทาสีอุปกรณืในห้องสมุด
ช่วยกันทำความสะอาด
ช่วยกันทำความสะอาด
ช่วยกันทำอาหารเลี้ยงน้องๆ
ช่วยกันทำอุปกรณ์ใช้ในห้องสมุด
ช่วยกันรื้อของ
ช่วยกันรื้อของ
ช่วยกันรื้อของ
ถ่ายรูปร่วมกับเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทัยมณี
ทาสีห้องสมุดตกแต่งใหม่
ทำความสะอาด
ทำความสะอาด
น้องๆที่มาช่วยได้รับรางวัล
น้องๆที่โรงเรียนมาช่วย
น้องๆที่โรงเรียนมาช่วย
น้องๆร่วมทำกิจกรรม
น้องๆรอเลี้ยงอาหารกลางวัน
บนรถ
บรรยากาศตอนกลางคืน
บรรยากาศไปหาเงินบริจาค
บริเวณโรงอาหารที่จะทำการปรับปรุงทาสีใหม่
พักผ่อนหลังทำกิจกรรมเสร็จ
ภาพหลังทำการปรับปรุงห้องสมุด
ภาพหลังทำการปรับปรุงห้องสมุด
มองอุปกรณืให้กับทางโรงเรียน
มาดูบริเวณที่จะทำการปรับปรุง
มาถึงสถานที่
ร่วมถ่ายรูปหลังจบกิจกรรม
ไหว้เจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โรงเรียน