มาร์ชมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

หนึ่งในเอเชีย(ร้องหมู่)
ลาสถาบันทอง-น้ำเงิน
ระบำกล้วยไม้ไทยพิไลพรรณ
 
หนึ่งในเอเชียฯ
รำวงร่มไทรทอง
ระบำกล้วยไม้ไทย(คุณลุงพลกฤษณ)