Mobirise Website Builder

เตรียมความพร้อมสำหรับ
การสอบออนไลน์

Mobirise Website Builder

การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการสอบออนไลน์

เตรียมอุปกรณ์

เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสอบ เช่น คอมพิวเตอร์ เว็บแคม ไมโครโฟน และสายชาร์จ (หากไม่มีสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ ** ข้อควรระวัง **)

เตรียมพื้นที่สอบ และทดสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

เลือกสถานที่สอบที่เงียบสงบ ปราศจากสิ่งรบกวน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเสถียร

ปิดโปรแกรมอื่น

ปิดโปรแกรมอื่นทั้งหมดที่ไม่จำเป็นก่อนเริ่มทำการสอบ
การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
สำหรับการสอบออนไลน์

Video Description

การเข้าสู่ระบบ **ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน**
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

ระหว่างทำการสอบ:

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ:
  อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจออย่างเคร่งครัด
 • ห้ามเปิดแท็บอื่นหรือใช้โปรแกรมอื่น:
  ห้ามเปิดแท็บอื่นหรือใช้โปรแกรมอื่นระหว่างทำการสอบ
 • ห้ามมองออกนอกจอ:
  มองไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นระหว่างทำการสอบ
 • ห้ามพูดคุยหรือส่งเสียงรบกวน:
  ห้ามพูดคุยหรือส่งเสียงรบกวนระหว่างทำการสอบ 
 • ห้ามลุกออกจากหน้าจอ:
  ห้ามลุกออกจากหน้าจอระหว่างทำการสอบ

ข้อควรระวัง หากใช้โทรศัพท์มือถือในการสอบ

ปัญหาเชื่อมต่อ

การใช้งานผ่านเบราเซอร์บนมือถืออาจพบปัญหาเกี่ยวกับความเสถียรของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจส่งผลให้การสอบของผู้ใช้มีปัญหา

ความเหมาะสมของหน้าจอ

มือถืออาจมีขนาดหน้าจอที่ไม่เหมาะสมสำหรับการสอบออนไลน์ ทำให้การแสดงผลและการทำงานของระบบ AutoProctor อาจไม่ได้ตามที่คาดหวัง

วางโทรศัพท์ให้อยู่กับที่

เนื่องจากการเคลื่อนไหวอาจถูกตรวจจับว่าเป็นการธุจริตซึ่งอาจส่งผลให้ผลการสอบของคุณถูกเป็นโมฆะหรือต้องถูกตรวจสอบอีกครั้ง

© Copyright Information Technology SAU 2024

Offline Website Creator