มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2566

Mobirise

 

กำหนดการ พิธีซ้อมประสาทปริญญาบัตร 

ครั้งที่ 40

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 07.00 น. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  

กำหนดการ

07.00 – 08.00 น.

- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตสวมชุดครุย รายงานตัวเข้าห้องประชุม ณ จุดรับลงทะเบียน หน้าอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

08.00 – 09.45 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต รับฟังคำชี้แจงโดยนั่งตามเลขที่ที่กำหนด

09.45 – 12.00 น.
- ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณาจารย์ (แยกตามคณะและสาขาวิซา) 

 12.00 - 13.30 น
- พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.30 - 13.45 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าแถว ณ ป้ายแสดงแถวอักษรของบัณฑิต บริเวณรอบทางเดินของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อตรวจสอบรายซื่อ  


13.45 - 14.30 น.
- เดินแถวเข้าห้องประชุม  


14.30 - 16.30 น.
- ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่)

  16.30 น.
- เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

16.30 – 17.00 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเดินแถวออกจากห้องประชุม
หมายเหตุ  :  

- กรณีฝนตก ยกเลิกการตั้งแถวและเดินแถว ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าห้องประชุมเพื่อตรวจสอบรายชื่อ เวลา 13.30 น. 

- กำหนดการ และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

Mobirise

 

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

กำหนดการ

07.00 – 09.00 น.

- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตรายงานตัว

09.00 – 12.00 น.

- พักผ่อน / ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

12.00 – 12.15 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าแถวเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

12.15 – 13.00 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเดินแถวเข้าห้องประชุม

13.00 – 13.15 น.
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย แขกรับเชิญ คณาจารย์เข้าแถวรอต้อนรับประธานในพิธี 

 ​13.15 – 13.30 น.

 - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยแล้วเข้าห้องรับรอง

-  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์เข้าสู่ห้องประชุม

13.30 – 16.00 น. 

- ประธานในพิธีเข้าสู่ห้องประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 - อธิการบดีกล่าวรายงาน

 - พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตของคณะต่างๆ

 - ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ

 - ประธานในพิธีให้โอวาท

16.00 – 16.15 น.
-  ประธานในพิธีเดินทางกลับ 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ส่งประธานในพิธี

16.15 – 16.45 น.
-  คณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีและส่งดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ในช่วงเวลาที่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเดินแถวออกจากห้องประชุม    

หมายเหตุ : 

 - กรณีฝนตก ยกเลิกการตั้งแถวและเดินแถว ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าห้องประชุมเพื่อตรวจสอบรายชื่อ เวลา 12.00 น.

- กำหนดการ และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย


Mobirise
ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106)
เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160

หากท่านต้องการติดต่อหรือต้องการคำแนะนำ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้ :

โทรศัพท์ : 02-8074500 – 27 ต่อ 190,192
แฟกซ์ : 02-8074528 – 30
อีเมล์ : info@sau.ac.th
website: www.sau.ac.th