ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมกองทุนกยศ./กรอ.ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
  ตารางเรียนปรับพื้นฐานวิชาบัญชี
  ตารางเรียนปรับพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
  ตารางเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (AEC)
  ประกาศหลักคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาที่ควรถือปฎิบัติ "การใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตให้ถูกทาง"
  ประเมินการเรียนการสอน วิชา IT1000
  ประเมินการเรียนการสอน วิชา EN1000
  ลงทะเบียนสอบ ICDL
  เงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุหมู่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  ประกาศนักศึกษาที่สอบผ่าน ICDL ให้ติดต่อขอรับใบประกาศได้ที่ อ.ดารณี ณ ศูนย์เทคโนโลยีฯ ชั้น 3 ตึกโรงอาหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  รับสมัครนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์หรือวิทยากรคอมพิวเตอร์ ฝึกงาน IT support ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 /11/2556
  ประกาศ และรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบโครงการวิเคราะห์สินเชื่อขั้นพื้นฐาน (Basic Credit Analylsis : BCA)
  ข่าวประกาศ จากกองทุนการศึกษา "โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา"
  ประกาศรับเงินด่วน !! นศ. / รุ่นพี่ ที่แนะนำน้องมาเรียนแบบกู้ต่อเนื่อง ในภาคที่ 1/56
  ประกาศ !! ตอนรับ AEC 
วิชา EN1000 และ IT1000 กลุ่ม 001 ถึง 048 เรียนช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึง 1 มิถุนายน 57 
วิชา EN1000 และ IT1000 กลุ่ม 049 ถึง 092 , A01 ถึง A12,S01 ถึง S24,S31 ถึง S32 
เรียนช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ถึง 3 สิงหาคม 57
  สมัครงาน หางาน ตำแหน่งว่าง
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-8074500 ต่อ 190, 192 แฟกซ์ : 02-8074528 – 30 อีเมล์ : info@sau.ac.th