ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา

ปฎิทินการศึกษาสำหรับปริญญาตรี
                 
   
ปฏิทินการศึกษา ปี 67
                     ปฏิทินการศึกษา ปี 66
   
 • ปฏิทินการศึกษาฉบับเต็ม ปี 66
 •  
                   
  ปฎิทินการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา
                   
     
  ปฏิทินการศึกษา ปี 67
                       ปฏิทินการศึกษา ปี 66
     
 • ปฏิทินการศึกษาฉบับเต็ม ปี 66
 •  
   
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์     19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160