ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

     
ตารางเรียนปรับพื้นฐานวิชาบัญชี  
ตารางเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (AEC)  
ตารางเรียนปรับพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์  
ประกาศหลักคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาที่ควรถือปฎิบัติ "การใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตให้ถูกทาง"  
ประเมินการเรียนการสอน วิชา IT1000  
ประเมินการเรียนการสอน วิชา EN1000  
  ลงทะเบียนสอบ ICDL  
เงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุหมู่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศนักศึกษาที่สอบผ่าน ICDL ให้ติดต่อขอรับใบประกาศได้ที่ อ.ดารณี ณ ศูนย์เทคโนโลยีฯ ชั้น 3 ตึกโรงอาหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
รับสมัครนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์หรือวิทยากรคอมพิวเตอร์ ฝึกงาน IT support ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 /11/2556  
ประกาศ และรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบโครงการวิเคราะห์สินเชื่อขั้นพื้นฐาน (Basic Credit Analylsis : BCA)  
ข่าวประกาศ จากกองทุนการศึกษา "โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา"  
ประกาศรับเงินด่วน !! นศ. / รุ่นพี่ ที่แนะนำน้องมาเรียนแบบกู้ต่อเนื่อง ในภาคที่ 1/56
ประกาศ !! ตอนรับ AEC 
วิชา EN1000 และ IT1000 กลุ่ม 001 ถึง 048 เรียนช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึง 1 มิถุนายน 57 
วิชา EN1000 และ IT1000 กลุ่ม 049 ถึง 092 , A01 ถึง A12,S01 ถึง S24,S31 ถึง S32 
เรียนช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ถึง 3 สิงหาคม 57
สมัครงาน หางาน ตำแหน่งว่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์     19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160