SAUNIC 2020 "นวัตกรรมงานวิจัยในยุค 5.0"

ดาวน์โหลดแอปพิเคชั่น " #SAULife " ได้แล้ววันนี้ ผ่านทาง AppStore หรือ PlayStore
 
ประกาศงดกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓
   

 
 


ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

 


แนะนำการเข้าใช้งาน Microsoft Teams สำหรับอาจารย์และนักศึกษา

 


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

   
   
         
   

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System
( MMS )
 
กิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 44 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.เอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2561

 

น.ศ.บัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน การแข่งขันการเขียนเรียงความในหัวข้อ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาขีพบัญชี" ครั้งที่ 8

 

ม.เอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 47 The Sun Game 2020

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
  สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์