เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ประจำเดือน ธันวาคม

ดาวน์โหลดแอปพิเคชั่น " #SAULife " ได้แล้ววันนี้ ผ่านทาง AppStore หรือ PlayStore
 
ขอเชิญชวน #นักศึกษาชั้นปีที่4 ทุกคณะ ทุกสาขา ร่วมเก็บภาพความทรงจำดีดี กับกลุ่มเพื่อนของคุณ ฟรี ‼️ไม่มีค่าใช้จ่าย
   

 
 


พิธีประสาทปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 37

 


ประชาสัมพันธ์ การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562

 


ขอเชิญผู้สนใจ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมอบรม หัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ด้วย Azure

   
   
         
   

ม.เอเชียอาคเนย์ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท JAP Global Placement CO., LTD ประเทศญี่ปุ่น
 
ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 41 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

รางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม รายการ HONDA ECONO MILEAGE CHALLENGE 2019

 

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์

 

นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการกู้ยืมเงิน ผ่านละครสั้น

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
  สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์