กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร
ครั้งที่ 34 ปี 2558
เอกสารเพิ่มเติม >>ดาวน์โหลดที่นี้<<

กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท

 
นักศึกษาสามารถประเมินการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 1/59 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
   
       
   

น.ศ. สามารถชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเพิ่ม, ค่าธรรมเนียมการศึกษา เริ่ม 3 พ.ค.59
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการ สามารถกู้ทุน กยศ. ได้แล้ว
 
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตประยุกต์ (IoT) สามารถกู้ทุน กยศ. ได้แล้ว
   
         
         
   

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมน้ำใจสู่ภาคใต้
 
วันรวมใจชาวม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกัน ร้องเพลง และแปรอักษร ในงานพิธีถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
  สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา    
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์