ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนเรียนเก่ง เรียนฟรีปีแรก ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ ผ่านการสอบสัมภาณ์ (รอบที่ 1)
 
หลักสูตรยอดฮิต " สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย "
   

 
 


แบบสอบถามงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 รุ่น 2560

 


มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดกิจกรรม "SAU MINI MARATHON 2019" เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษา สามารถสมัครได้แล้ววันนี้

 


ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

   
   
         
   

ฮิวแมนิก้า จับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ ปั้นนักบัญชี ทรัพยากรบุคคลยุคดิจิทัล 4.0
 
ประมวลภาพบรรยากาศงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2560
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

กังหันโซล่าเซลล์บำบัดน้ำเสีย ผลงานนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สู่บึงแก้มลิง ตามแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 เพื่อประโยชน์สาธารณะ

 

ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงาน King Bhumibol World Soil Day Award จากสหประชาชาติและกระทรวงเกษตรฯ

 

นศ.สาขาบัญชี ม.เอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อน การประกวดเขียนเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี “

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
  สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์