ม.เอเชียอาคเนย์เชิญชมภาพยนตร์สั้น “ปลูกต้นกล้าแห่งความดี”

ดาวน์โหลดแอปพิเคชั่น " #SAULife " ได้แล้ววันนี้ ผ่านทาง AppStore หรือ PlayStore
 
หลักสูตรยอดฮิต " สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย "
   

 
 


การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปี 2563

 


กิจกรรม " HAVE FUN WITH ENGLISH "

 


ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

   
   
         
   

กิจกรรมรับขวัญหลานย่า ประจำปี 2562
 
พิธีไหว้ครูและบายศรีรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

บรรยากาศ งานตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ ๓๙

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ ผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม

 

ม.เอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน ICDL Thailand Digital Challenge

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
  สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์