เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่เวลา 08.30 -19.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด

กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท

 
สมัครเรียน ม.เอเชียอาคเนย์ วันนี้ - 30 มิ.ย.60 รับส่วนลดสูงสุด 40,000 บาท *จำนวนและเงื่อนไขเป็นไปตาม
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   
       
   

น.ศ. สามารถชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเพิ่ม, ค่าธรรมเนียมการศึกษา เริ่ม 3 พ.ค.59
 
SAUNIC 2017
สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4
 
"น.ศ.สามารถดูรอบการอบรมและสอบ ICDL ปี59 เทอม2 ประจำวิชา 520006 ได้แล้วตอนนี้."
   
         
         
   

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาม.เอเชียอาคเนย์ ในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017
 
ประมวลผลภาพ งาน Project Expo 2017
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
  สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา    
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์

ß