Southeast Asia University - Thai Language Competency Test (SAU-TLCT)

บัณฑิตและมหาบัณฑิตสามารถกรอกแบบสอบถาม งานพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2559 ได้ที่นี่

 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์​ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ไป
   
       
     

 
 

เรียนเชิญอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา ร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เทคนิคการทำธุรกิจ MELON FARM และ การสร้างมูลค่าผลผลิตเพื่อการจัดจำหน่าย”

 

โปรแกรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยความร่วมมือระหว่าง ม.เอเชียอาคเนย์
กับ CAMBRIDGE PREPARATION CENTRE

   
         
   

สาขาบัญชี คว้ารางวัลชมเชย จากสมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
 
น.ศ.สาขาวิชาบัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ "ประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ"
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
  สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์

ß