ประกาศรายนามนักศึกษาใหม่ ที่ได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท ปีการศึกษา 2562

เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ประจำเดือนกรกฎาคม
 
หลักสูตรยอดฮิต " สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย "
   

 
 


มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัคร #หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคเสาร์ – อาทิตย์ Block Course

 


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2562

 


ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

   
   
         
   

รวมภาพบรรยากาศงาน SAU Welcoming 2019
 
งานการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 (SAUNIC 2019)
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

บ.ฮิวแมนิก้า จับมือ ม.เอเชียอาคเนย์จัดตั้งศูนย์ WorkPlaze รับ Outsource งานสนับสนุนแบบครบวงจร

 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรร่วมกับสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดี

 

ม.เอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน ICDL Thailand Digital Challenge

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
  สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์