Loading...

A W A R Dรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

ดินแดนแห่งความสุข "My Utopia"

ภาพจิตรกรรม 2 มิติโดยนำทัศนธาตุและองค์ประกอบทางศิลปะ ผ่านลายเส้น โดยใช้ปากกาเคมี ขนาด 70x90 โดยนำเสนอเรื่องราวสะท้อนสังคมเมืองที่แสวงหาความสุข เพื่อหลุดพ้นจากความเครียด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

WARS OF HISTORY

ภาพ artwork เหตุการณ์สงครามในช่วงประวัติศาสตร์ต่างๆของโลก ศิลปะประเภท Digital painting โดยนำมาใช้ในงานภาพประกอบ เพื่อการศึกษาและพัฒนารูปแบบของงานภาพ ที่จะสามารถดึงดูดกระตุ้นให้ผู้คนสนใจเนื้อหาที่นำเสนอในเรื่องนั้น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ขุนพลยักษ์

เป็นประติมากรรมของเล่นสมัยใหม่นำเสนอเป็นหุ่นยนต์ลายไทยที่ทำจากไม้เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของเล่นจากสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

PICHA STYLE

PICHA style บรรจุภัณฑ์ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นเรียบง่าย แปลกใหม่เพื่อสร้างความจดจำให้แก่ลูกค้าส่งเสริมอัตลักษณ์ของแบรนด์และเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

เปิดโลกทัศน์ภาพถ่ายและวีดีโอจากโดรน

นำเสนอภาพถ่ายและวีดีโอมุมสูงจากโดรน ผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ

FINE & APPLIED ARTSMy Family

เป็นประติมากรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบครอบครัวของมนุษย์และสัตว์

ความงดงามทางด้านสีผิว

ภาพจิตกรรมไทยประเพณี 2 มิติ ที่มีรูปแบบเป็นสื่อผสม และใช้เทคนิค Collage ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของผู้หญิงผิวสี

Garden in Tray ( 3 Province )

การจัดสวนในถาดโดยสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งของในสวนได้ 3 รูปแบบ มองดูจะรู้สึกผ่อนคลายเหมือนกับได้ไปเที่ยวผักผ่อนในที่นั้นหรือรู้สึกรำลึกถึงความหลังตามสถานที่ที่ได้เคยไปผักผ่อน

ประติมากรรมนกยูงจากจินตนาการสู่ความจริง

ประติมากรรมนกยูง ในรูปแบบไฟเบอรกราฟที่มีน้ำหนักเบาและทนทานมีความสูง 1.80 เมตรความกว้างรอบฐาน 1 เมตร

พิธีบวชป่า

นำเสนอเรื่องราวของพิธีบวชป่าของไทยที่ในปัจุบันพิธีบวชป่าได้เริ่มที่จะห่างหายไปจากประเทศไทย และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาของคน

ขุนพลยักต์

เป็นประติมากรรมของเล่นสมัยใหม่นำเสนอเป็นหุ่นยนต์ลายไทยที่ทำจากไม้เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของเล่นจากสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน

วิถีเหล่าตั๊กลั๊ก

นำเสนอรูปแบบการวาดภาพจิตกรรม เทคนิคสีอคริลิคขนาด 100 x 150 cm

ปรารถนา ? ...สิ่งลวง

ทัศนคติเรื่องการศัลยกรรมของผู้หญิงที่มีพฤติกรรมเสพติดศัลยกรรม นำเสนอรูปแบบการวาดภาพจิตกรรม เทคนิคสีน้ำมันขนาด 100 x 150 cm

ศรัทธา ณ ย่าแปลก

ความเชื่อและความศรัทธา แสดงผลงานการวาดถาพสีน้ำมันขนาด 120x160 cm.

ความวุ่นวาย

สื่อถึงความวุ่นวายของชีวิต นำเสนอรูปแบบการวาดภาพจิตกรรม เทคนิคสีอะคริลิค

ภวังค์ที่แสนอึดอัด

สะท้องจิตใต้สำนึกของมนุษย์เวลาอยุ่ร่วมกัน ประติมากรรมที่สะท้องจิตใต้สำนึกของมนุษย์ โดยใช้รูปแบบรากไม้ที่มีความเกี่ยวพัน อึดอัดมาแสดงออกทางด้านอารมณ์

powermove (พลังเคลื่อนที่)

กีฬาx-tream นำเสนองานฉลุกระดาษ 13สี 14ชั้น

ดินแดนแห่งความสุข "My Utopia"

ภาพจิตรกรรม 2 มิติโดยนำทัศนธาตุและองค์ประกอบทางศิลปะ ผ่านลายเส้น โดยใช้ปากกาเคมี ขนาด 70x90 โดยนำเสนอเรื่องราวสะท้อนสังคมเมืองที่แสวงหาความสุข เพื่อหลุดพ้นจากความเครียด

ปะติดปะต่อ "ความรัก"

ความรักจากพ่อถึงลูก นำเสนองานโดยใช้รูปแบบสื่อผสมและใช้เทคนิค Collage ในชิ้นงานเพื่อท้อนความรักจากพ่อไปสู่ลูกผ่านชิ้นงานบนเฟรมผ้าใบด้วยการนำวัสดุต่างๆเช่น เศษผ้า ของเล่น มาใช้สร้างสรรค์ในผลงาน

IDENTITYการออกแบบบรรจุภัณฑ์และอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับน้ำพริก

การออกแบบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าน้ำของพริกซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 เซ็ท "สะดวกหยิบ สะดวกฝาก สะดวกทานสะดวกชิม" ออกแบบให้เหมาะสมกับ Lifestyle ของผู้คนในปัจจุบัน

ความงดงามทางด้านสีผิว

ภาพจิตกรรมไทยประเพณี 2 มิติ ที่มีรูปแบบเป็นสื่อผสม และใช้เทคนิค Collage ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของผู้หญิงผิวสี

เว็บไซต์ BarbossShop นำเสนอสินค้า

ใช้ช่องทางต่างๆ ในการนำเสนอสินค้า อาทิ เว็บไซต์ , Facebook , QR code เพื่อให้มีหลากหลายช่องทางในการรับชมสินค้า

ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับร้านกาแฟCoffee Art

นำเสนองานในรูปแบบที่สามารถนำออกมาใช้ได้จริง เช่น Packing และนำไปประกอบกับทางร้านกาแฟCoffee Artได้จริง

DIY Myself (เครื่องประดับทำมือ)

เป็นการสร้างสรรค์เครื่องประดับสำหรับผู้หญิงที่ทำขึ้นมาในรูปแบบงานฝีมือ เพื่อให้เกิดความโดดเด่นและส่งเสริมด้านความสวยแด่ผู้หญิง

ร้ายก็รัก เกเรยังไงก็รักนะ

แฟนอาร์ตทศกัฑณ์ นำเสนอตัวละครตัวร้ายให้ออกมาในรูปแบบของตัวเล็กจิบิจากตัวละครที่ดุร้ายมาอยู่ในรูปแบบของโมเดลตั้งโชว์

PHOTO GRAPHYArt of colors fruits & vegetables

fine art food photography การสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้สีของผักและผลไม้ ถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบของนิทรรศการภาพถ่ายโดยเน้นเรื่องของสีเป็นหลัก

เปิดโลกทัศน์ภาพถ่ายและวีดีโอจากโดรน

นำเสนอภาพถ่ายและวีดีโอมุมสูงจากโดรน ผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ

นิทรรศการภาพถ่าย 9 วัด

ภาพถ่าย ความสวยงามของงานทัศนศิลป์ในศาสนาสถาน หรือใน วัดไทย นำเสนอความสวยงามของงานทัศนศิลป์ในวัด 9 แห่ง ผ่านทางภาพถ่าย โดยทั้ง 9 วัดจะเป็นสถานที่ๆ หลายคนอาจจะยังไม่เคยเดินทางไป หรือ เคยพบเห็นมาก่อน

ภาพถ่ายชุด " Environmental Blend สิ่งแวดล้อมถูกกำหนดโดยมนุษย์ "

นำเสนอภาพถ่ายของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ที่ถูกมนุษย์ใช้หาประโยชน์ ความสะดวกสบาย ผ่านมุมมองของสื่อตัวกลางอย่างกระจก ที่จะช่วยสะท้อนให้ผู้ชมเห็นภาพระหว่างสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์กระทำ

นิทรรศการภาพถ่ายเยาวราช

นำเสนอผ่านภาพเล่าเรื่องวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายจีนำ

Hyper Lapse – Bingkok

สถานที่สำคัญในกรุงเทพฯและปริมณฑล นำเสอนภาพถ่ายโดยใช้เทคนิคhyperlapseให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว ผ่านสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพฯและปริมณฑลพร้อมเบื้องหลังในการทำ

ภาพประกอบเรื่องพระอภัยมณี

literature fanart (ภาพเลียนแบบวรรณคดี,นิยาย) ภาพประกอบ จากเรื่องพระอภัยมณี พร้อมสรุปเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดในขึ้นในภาพและบทกลอนที่สำคัญของวรรณคดีนี้

นิทรรศการภาพถ่ายวิถีชีวิต

วิถีชีวิตคนขายของข้างถนน นำเสนอภาพถ่ายวิถีชีวิตคนขายของข้างถนนสะท้อนถึงอีกมุมมองของคนขายของ

เพียงแค่...และ...

ภาพถ่ายจากสิ่งของ สถานที่หรือบุคคลที่ทำให้นึกและคิดถึง นำเสนอภาพถ่าย สิ่งของ สถานที่ บุคคล ที่สามารถทำให้นึกถึงและคิดถึงได้ โดยการถ่ายภาพจากฟิล์มขาวดำ

GRAPHIC DESIGN & CHARACTER DESIGNcharacter style chibi

การออกแบบคาแรคเตอร์สไตล์จิบิของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Samut Sakohn Simple

การออกแบบคาแรคเตอร์สไตล์จิบิของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบ super man

สื่ออินโฟกราฟิก ในรูปแบบโปสเตอร์โดยใช้ Model 3D ในการอธิบายท่าออกกำลังกาย

Myartnim maps @Khlong toei

แนะนำสุถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจ รวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจในเขตคลองเตย นำเสนอในรูปแบบของแผนที่ที่ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบของ AR

UNTITLED

Choose your favorite style นำเสนองานในรูปแบบหนังสือที่รวบรวมภาพถ่ายเสื้อผ้าแฟชั่นและค่าสี RGB , CMYK ใน Shade ต่างๆกัน

ประเพณีสารทเดือนสิบ

นำเสนองานรูปแบบโปสเตอร์ภาพประกอบ(illustration)โดยใช้adobe illustrator (Ai)

Car for you

โปรโมทให้ความรู้ในการซื้อรถมือสอง นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์โดยใช้โปรแกรม adobe illustrator ในการออกแบบ

Studio Lighting (Basic Portrait Lighting)

ขั้นพื้นฐานในการจัดไฟในสตูดิโอเพื่อถ่ายภาพบุคคลนำเสนอในรููปแบบหนังสือ ขนาด A5 แนะนำ และอธิบายแสงแต่ละชนิด ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานที่ควรจะต้องรู้ในการจัดไฟสตูดิโอ

Non-communicable diseases

เว็บไซต์ให้ความรู้ของโรค ncd ที่ทุกคนมองข้ามว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา เเละคำเเนะนำต่างๆที่สามารถช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

ดนตรีมีชีวิต

บุคลาธิษฐานสมัยใหม่ สไตล์ยุค 4.0 อาร์ตบุ๊คกึ่งสารานุกรมที่นำเครื่องดนตรีไทยมาออกแบบเป็นคาแรคเตอร์ (Character) มนุษย์

กฎหมายเรสซิ่ง "the racing law"

แต่งรถซิ่งอย่างถูกกฎหมาย เป็นสื่ออินโฟกราฟฟิก แสดงให้เห็นถึงข้อกฏหมายในการแต่งรถ

เพลินเพลิน ณ สาครบุรี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสาครโดยใช้ภาพและข้อความสื่อออกมาผ่านหนังสือ ขนาด 7x10

เกจิพระสายนครปฐม

ให้รู้ประวัติพระและวัตถุมงคล รูปแบบหนังสือพระวัตถุมงคลโดยใช้ Adobe InDesign

นิตยสารรีวิว ตลาดนัดกลางคืนออนทัวร์

รีวิวตลาดนัดกลางคืนในแต่ละที่และอัพเดทแฟชั่นใหม่ๆ นำเสนอแฟชั่นใหม่ๆหรือที่น่าสนใจในสถานที่นั้นๆ นำมาจัดวางเป็นรูปแบบนิตยสารในแบบของตนเองลงใน Adobe InDesign

หนังสือท่องเทียวBUDDHIST Tourism@ NakornchaiSi

เป็นหนังสือเชิญท่องเที่ยวตามวัดในนครชัยศรี 12 วัด เป็นการ ถ่ายรูปตามวัด 12 วัดและนำมาจัดวางเป็นเล่มหนังสือเป็นวัดที่เลือกไปถ่ายเองและชวนท่องเที่ยวใน อำเภอ นครชัยศรี

Wars of History

ภาพ artwork เหตุการณ์สงครามในช่วงประวัติศาสตร์ต่างๆของโลก ศิลปะประเภท Digital painting โดยนำมาใช้ในงานภาพประกอบ เพื่อการศึกษาและพัฒนารูปแบบของงานภาพ ที่จะสามารถดึงดูดกระตุ้นให้ผู้คนสนใจเนื้อหาที่นำเสนอในเรื่องนั้น

The Asean Flower Characters in Mucha Style

ตัวละครจากดอกไม้ประจำชาติอาเซียนในรูปแบบแบบมูชา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบเก่าผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์

SHOT FILM AND DOCUMENTARYArt of colors fruits & vegetables

fine art food photography การสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้สีของผักและผลไม้ ถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบของนิทรรศการภาพถ่ายโดยเน้นเรื่องของสีเป็นหลัก

เปิดโลกทัศน์ภาพถ่ายและวีดีโอจากโดรน

นำเสนอภาพถ่ายและวีดีโอมุมสูงจากโดรน ผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ

นิทรรศการภาพถ่าย 9 วัด

ภาพถ่าย ความสวยงามของงานทัศนศิลป์ในศาสนาสถาน หรือใน วัดไทย นำเสนอความสวยงามของงานทัศนศิลป์ในวัด 9 แห่ง ผ่านทางภาพถ่าย โดยทั้ง 9 วัดจะเป็นสถานที่ๆ หลายคนอาจจะยังไม่เคยเดินทางไป หรือ เคยพบเห็นมาก่อน

ภาพถ่ายชุด " Environmental Blend สิ่งแวดล้อมถูกกำหนดโดยมนุษย์ "

นำเสนอภาพถ่ายของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ที่ถูกมนุษย์ใช้หาประโยชน์ ความสะดวกสบาย ผ่านมุมมองของสื่อตัวกลางอย่างกระจก ที่จะช่วยสะท้อนให้ผู้ชมเห็นภาพระหว่างสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์กระทำ

นิทรรศการภาพถ่ายเยาวราช

นำเสนอผ่านภาพเล่าเรื่องวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายจีนำ

Hyper Lapse – Bingkok

สถานที่สำคัญในกรุงเทพฯและปริมณฑล นำเสอนภาพถ่ายโดยใช้เทคนิคhyperlapseให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว ผ่านสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพฯและปริมณฑลพร้อมเบื้องหลังในการทำ

ภาพประกอบเรื่องพระอภัยมณี

literature fanart (ภาพเลียนแบบวรรณคดี,นิยาย) ภาพประกอบ จากเรื่องพระอภัยมณี พร้อมสรุปเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดในขึ้นในภาพและบทกลอนที่สำคัญของวรรณคดีนี้

ANIMATIONInfographic สงครามมหาเอเชียบูรพา ( Greater East Asia War)

ประวัติศาสตร์ที่คนเอเชียต้องจดจำ Infographic ที่มีรูปแบบเป็ฺน Flatdesign บุคคลสำคัญ ฉากการสู้รบ แผนที่ และ เทคโนโลยีทางทหารที่อ้างอิงมาจากประวัติศาสตร์

ผลกระทบของ E-SPORT ในสังคมไทย

จากเกมสู่กีฬา (GAME TO E-SPORT) สร้างความเข้าใจของคนไทยที่มีต่อ E-Sport ที่เริ่มมีบทในสังคมไทย

Infographic เรื่อง " Power Of Vitamins "

นำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ วิตามินต่างๆโดยนำเสนอแบบ อินโฟกราฟิก โดยมีแบ็คกราวน์เป็นอวกาศ เป็นการนำเสนอข้อมูลเรื่อง วิตามิน โดยใช้รูปแบบของ อินโฟกราฟิก เพื่อให้เข้าใจได้โดยง่าย โดยใช้ตัวละครและฉากต่างๆเป็นสไตล์อวกาศ เพื่อสร้างความแปลกใหม่

"History of Rock 101"

ประวัติดนตรีร็อกเบื้องต้น นำเสนอประวัติดนตรีร็อกเบื้องต้น ตั้งแต่กำเนิด จนถึงยุคปัจจุบัน ในลักษณะ อินโฟกราฟิกแบบภาพเคลื่อนไหว รูปแบบ Flat design

สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง "Happy phone"

ความสนุกอาจไม่ได้เกิดขึ้นจากหน้าจอเสมอไป แอนิเมชันที่นำเสนอมุมมองถึงการใช้สมาร์ทโฟนอย่างเหมาะสม ไม่มากเกินความจำเป็น