โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192

 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรี และปริญญาโท รับนักศึกษาจบมัธยมปลาย หรือนักศึกษาที่จบ ปวส ต่อ ป.ตรี สำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทางมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการขอทุนให้ได้ รวมทั้งผู้ที่จบ ปวส ต่อ ป.ตรี ที่เคยได้รับทุนการศึกษาอยู่แล้วก็สามารถใช้สิทธิ์กองทุนต่อเนื่องได้ทันที