รองรับการสอนหลายรูปแบบ


เขียนข้อความบนกระดานได้เหมือนการสอนปกติ แต่ผู้เรียนเห็นหน้าคนสอนตลอดเวลา


ซ้อนภาพผู้สอนลงบนจอแท็บแล็ตหรือคอมพิวเตอรได้


สามารถแทรกภาพผู้สอนลงบนโปรแกรมได้ทุกประเภท เหมาะกับการสอนหลายเนื้อหาที่ครอบคลุมหลากหลายด้าน เช่น การสอน STEM ฯลฯ


สามารถต่อจอภาพได้มากกว่า 4 จอ และเลือกแสดงได้ตามต้องการ


เหมาะกับการสอนที่ผู้สอนต้องการเขียนกระดานและใช้สื่อประกอบการสอนจากไฟล์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า

ไม่เสียเวลาตัดต่อวีดีโอ


ไฟล์วีดีโอพร้อมใช้งานทันที ไม่ต้องเสียเวลาตัดต่อภายหลัง


ผู้สอนเห็นภาพตัวเองบนจอขณะบันทึกภาพ


รองรับการบันทึกไฟล์วีดีโอได้หลากหลายรูปแบบ เช่น mpg, mp4, mov, etc.


สามารถสอนสดผ่าน Youtube หรือ Facebook Live ได้ทันทีด้วยฟีเจอร์ streaming สดผ่านอินเตอร์เน็ท

ใช้งานง่าย ควบคุมผ่านแท็บแล็ต


สะดวกในการควบคุมการทำงานผ่านแท็บแล็ตหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ smartphone ทุกรุ่น ทุกระบบ


ผู้สอนสามารถควบคุมการเริ่มบันทึก และหยุดบันทึกได้เองจากแท็บแล็ต โดยไม่ต้องมีผู้ช่วย


สามารถเลือกแสดงภาพจากจอภาพที่ต่อไว้ล่วงหน้าหลายจอได้สะดวก


รองรับระบบโทรศัพท์ Smart Phone ทุกรุ่น ทุกระบบปฏิบัติการ

http://learningboard.sau.ac.th
Copyright © Southeast Asia University