ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/65 (Onsite-Online)

พบกับ นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “ดิสนั่นแหละ” ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 
ประชาสัมพันธ์ น.ศ. ที่ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ประจำปี 2/2564
   

 
 

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 56 ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

 

ประชาสัมพันธ์ การอัปโหลดรูป Profile ผ่าน App SAU LIFE ด้วยตัวเอง สำหรับนักศึกษาใหม่ 65 และ 66 ด้วย 3 ขั้นตอน

 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 46 The 46th Electrical Engineering Conference (EECON-46)
   
   
         
   

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เอเชียอาคเนย์ ได้มีโอกาส ต้อนรับน้องๆ จาก #โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามฯ เข้าร่วมกิจกรรม 🌐 Digital Art Camp
 
พิธีไหว้ครู พิธีบายศรีรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัย รุ่น16 ได้ร่วมจัดการอบรมทางวิชาการ ให้กับศิษย์ปัจจุบัน

 

ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 54 ประจำเดือนตุลาคม 65

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 ( EECON 45 ) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย International College
สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์
  สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า (online) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด