มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดอบรม CPD ทางบัญชี ปี 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าอบรมเสริมสร้างความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขัน
 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบ วัดมาตราฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาจบการศึกษาทุกเทอม ใน เทอม 1/2563 มีรายละเอียดการสอบดังนี้
   

 
 


เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ครั้งที่ ๕๐ ประจำเดือน ธันวาคม

 


ปฏิทินการสอนแบบสลับวันเรียน Inclass กับ Online ปีการศึกษา 1/2563

* ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่่ 15-08-2563 *

 

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอยื่นเรื่อง ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564

   
   
         
   

ขอแสดงความยินดี 👏👏กับนักศึกษา #สาขาการตลาด ทั้ง 3 ทีม ผู้เข้ารอบในกิจกรรม “ แมคโครมิตรแท้โชว์ห่วย “
 
ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชั่น DUOLINGO ( ระยะเวลาในการแข่งขัน 16 ก.ย – 15 พ.ย 63 )
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

 

ม.เอเชียอาคเนย์ ต้อนรับนายกสมาพันธ์ศิลปินไทย-จีน และสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาไทย-จีน

 

คณะนิติศาสตร์ ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสรณ์ เนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์