ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถเข้าชมเว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศได้แล้ว

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงิน
 
4 ขั้นตอนง่ายๆ การสมัครเรียนออนไลน์
   

 
 


การใช้โปรแกรม Microsoft Team สำหรับนักศึกษาใหม่ 63

 


#พี่ใหญ่ใจดี โครงการที่ร่วมแบ่งปันมื้ออาหารให้กับคนในสังคม ที่กำลังลำบาก

 


📢 ทดลองเรียนฟรี พร้อมการรีวิวหลักสูตร M.B.A. (Sunday Program) และ Executive M.B.A. (Instructor-led Distance Learning Program)

   
   
         
   

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System
( MMS )
 
ผลงานนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

คุณรู้จัก Podcast หรือไม่? คำถามนี้เกิดเมื่อโลกของเทคโนโลยีเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแรงกว่าสัญญาณวิทยุ Podcast จึงเกิดขึ้น

 

น.ศ.บัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน การแข่งขันการเขียนเรียงความในหัวข้อ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาขีพบัญชี" ครั้งที่ 8

 

ม.เอเชียอาคเนย์ มอบตู้ “ ปันสุข ปันอิ่ม “ ร่วมแบ่งปัน สิ่งที่จําเป็นสําหรับใช้ในชีวิตประจําวันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์