ขั้นตอนสมัครเรียนออนไลน์

เลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 38
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
   

 
 


ประชาสัมพันธ์ การกรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 


ปฏิทินการเรียน ปีการศึกษา 2/2563

 

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอยื่นเรื่อง ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564

   
   
         
   

ขอแสดงความยินดี 👏👏กับนักศึกษา #สาขาการตลาด ทั้ง 3 ทีม ผู้เข้ารอบในกิจกรรม “ แมคโครมิตรแท้โชว์ห่วย “
 
CJ จับมือ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทำหลักสูตรสหกิจ จบพร้อมได้งาน รองรับการขยายสาขาในอนาคต
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

 

ม.เอเชียอาคเนย์ ต้อนรับนายกสมาพันธ์ศิลปินไทย-จีน และสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาไทย-จีน

 

คณะนิติศาสตร์ ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสรณ์ เนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์