ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถเข้าชมเว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศได้แล้ว

ขั้นตอนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านโทรศัพท์มือถือ ในวันที่ 26-28 พ.ค. 2563
 
ทดลองเรียน ป.โท M.B.A. ฟรี พร้อมรับทุนการศึกษา 15,000 บาท เมื่อสมัครและลงทะเบียนเรียน
   

 
 


การใช้โปรแกรม Microsoft Team สำหรับนักศึกษาใหม่ 63

 


กำหนดการ นำเสนองาน SAUNIC2020

 


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

   
   
         
   

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System
( MMS )
 
กิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 44 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

Digital Media เครื่องมือการตลาดในยุคดิจิทัล

 

น.ศ.บัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน การแข่งขันการเขียนเรียงความในหัวข้อ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาขีพบัญชี" ครั้งที่ 8

 

ม.เอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 47 The Sun Game 2020

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์