กิจกรรมพิเศษ “พี่อ้อย พี่ฉอด ON ZOOM” เพื่อให้นักศึกษาได้มีที่เพิ่งทางใจ และเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด ทัศนคติ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงิน
 
เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ครั้งที่ ๔๖ ประจำเดือน สิงหาคม
   

 
 


คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

 


ปฏิทินการสอนแบบสลับวันเรียน Inclass กับ Online ปีการศึกษา 1/2563

 


ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ จบการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2562

   
   
         
   

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System
( MMS )
 
นายพงษ์เทพ ใจผ่อง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2562
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

คุณรู้จัก Podcast หรือไม่? คำถามนี้เกิดเมื่อโลกของเทคโนโลยีเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแรงกว่าสัญญาณวิทยุ Podcast จึงเกิดขึ้น

 

น.ศ.บัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน การแข่งขันการเขียนเรียงความในหัวข้อ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาขีพบัญชี" ครั้งที่ 8

 

ม.เอเชียอาคเนย์ มอบตู้ “ ปันสุข ปันอิ่ม “ ร่วมแบ่งปัน สิ่งที่จําเป็นสําหรับใช้ในชีวิตประจําวันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์