ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/65 (Onsite-Online)

พบกับ นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “ดิสนั่นแหละ” ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 
รายละเอียดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564
   

 
 

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 58 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

 

ประชาสัมพันธ์ การอัปโหลดรูป Profile ผ่าน App SAU LIFE ด้วยตัวเอง สำหรับนักศึกษาใหม่ 65 และ 66 ด้วย 3 ขั้นตอน

 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 46 The 46th Electrical Engineering Conference (EECON-46)
   
   
         
   

คุณณัฐนันท์ ณ สงขลา ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาร่วมบรรยายให้ความรู้กับน้องๆนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 
ประมวลภาพบรรยากาศ วันเด็ก ปี 2565 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล จัดกิจกรรมอบรม “ นำเสนออย่างมืออาชีพด้วย CANVA “ ให้กับ น้องๆ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

 

 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมการ #แข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ในวันที่ 11 – 12 ม.ค. 66 ณ สนามแข่งระดับโลก ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต

 

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ออกไปทำกิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม เดินระบบไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งร่วมจัดงานวันเด็ก ให้กับโรงเรียน บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย International College
สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์
  สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า (online) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด