การใช้โปรแกรม Microsoft Team สำหรับนักศึกษาใหม่ 63

เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงาน "ตักบาตร เติมบุญ" ครั้งที่ ๔๙ ประจำเดือน พฤศจิกายน
 
รายละเอียดการแข่งขันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน Duolingo
   

 
 


กำหนดการและรายละเอียดพิธีไหว้ครู พิธีบายศรีรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563

 


ปฏิทินการสอนแบบสลับวันเรียน Inclass กับ Online ปีการศึกษา 1/2563

* ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่่ 15-08-2563 *

 

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอยื่นเรื่อง ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564

   
   
         
   

โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกสู่ชุมชนท้องถิ่นภาคปฏิบัติ กับ บริษัท Makro
 
วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563
 
ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่นหนังสือพุทธธรรมฉบับดิจิตอล สามารถใช้งานได้กับไอแพดและไอโฟน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         
   

 
 

คุณรู้จัก Podcast หรือไม่? คำถามนี้เกิดเมื่อโลกของเทคโนโลยีเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแรงกว่าสัญญาณวิทยุ Podcast จึงเกิดขึ้น

 

ม.เอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนซีเล็คทูน่า ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

 

งานตรวจประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

   
         


   

สื่อประชาสัมพันธ์
 
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
         

คณะ :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  
สำนัก :   สำนักนโยบายและแผน สำนักวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ
ศูนย์ :   ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
  ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ศูนย์นวัตกรรมฯ วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์