how to make your own site

โครงการการส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนา : สัปดาห์ส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดโครงการการส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนา : สัปดาห์ส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10 – วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดใกล้บ้านของนักศึกษา และบุคลากร ทั่วประเทศ หรือ สามารถเข้าร่วมโครงการตามแนววิถีใหม่แบบ New Normal โดยร่วมเวียนเทียนออนไลน์และปฏิบัติธรรมออนไลน์ โดยนอกจากจะร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์วันมาฆบูชา โดยให้พุทธศาสนิกชนสามารถเลือกสถานที่เวียนเทียนได้ตามสะดวก ไม่ว่าจะเป็นวัดในประเทศไทย สังเวชนียสถาน หรือ วัดไทยในต่างประเทศ มีระบบปฏิบัติธรรมออนไลน์ซึ่งสามารถร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ เป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมทางพุทธศาสนาและนวัตกรรมในระบบออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยมีให้เลือกปฏิบัติตั้งแต่ บทสวดทำวัตรเช้า บทสวดทำวัตรเย็น ทั้งแบบแปล และไม่แปล บทสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ฝึกการนั่งสมาธิเบื้องต้น พร้อมฟังเทศน์จากพระนักเทศน์ วัดต่างๆ และมีข้อมูลความรู้ในทางพุทธศาสนาในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่าย ผ่านระบบ 

www.เวียนเทียนออนไลน์.com  

www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.comAddress

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30

SAU Links

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ นศ.
ระบบห้องสมุดออนไลน์
ระบบยื่นใบคำร้องออนไลน์