ศิลปะในการดำเนินธุรกิจข้ามวัฒนธรรม

          การอบรม “ศิลปะในการดำเนินธุรกิจข้ามวัฒนธรรม” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางธุรกิจ ไทย-จีน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร รวมถึงผู้สนใจภายนอกเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ รวมกว่า 100 คน โดยมี Mr. Wang Yi และ Ms. Guo Jinglin เป็นวิทยากร


Address

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30

SAU Links

ระบบทะเบียนออนไลน์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ นศ.
ระบบห้องสมุดออนไลน์
ระบบยื่นใบคำร้องออนไลน์